–    Tên gói thầu: Mua sắm rèm cửa cho trụ sở mới của Trung tâm tại số 76 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

–    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

–    Giá gói thầu: 37.240.000 đồng

–    Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH Decora Việt Nam