Thông Báo

V/v đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn trong lĩnh vực:

+ Công nghiệp:  sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ;

+ Y tế: X-quang chuẩn đoán

V/v đào tạo Kiểm xạ

 

Kính gửi: Các cơ quan/tổ chức sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ

 

Căn cứ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ (gọi tắt là Thông tư 34);

 Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ số 141/2015/ĐK/ATBXHN ngày 30/6/2015 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố.

Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) xin gửi đến Quý cơ quan/tổ chức, cá nhân thông tin về Khai giảng các khóa đào tạo An toàn bức xạ trong tháng 3 năm 2019 cụ thể như sau:

  1. Nội dung và chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ theo quy định của Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ

Chương trình đào tạo kiểm xạ

  1. Đối tượng đào tạo

Các cán bộ quản lý và nhân viên, kỹ thuật viên làm việc trong lĩnh vực sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ và các cán bộ quản lý nhân viên làm việc trong lĩnh vực y tế.

III.      Thời gian và địa điểm tổ chức

  1. Đối với Khóa đào tạo An toàn bức xạ
  • Thời gian: Từ 8h -17h trong 3 ngày 20-22/ 3/2019.
  • Địa điểm:  TP. HCM
  • Khi tham gia lớp học học viên vui lòng mang 02 ảnh 3×4 (đối với người phụ trách) hoặc 01 ảnh 3×4 (đối với nhân viên) để phục vụ công tác in chứng nhận.
  1. Đối với Khóa đào tạo kiểm xạ
  • Thời gian: Từ 8h -17h trong 05 ngày 20-24/ 3/2019.
  • Địa điểm:  TP. HCM
  • Khi tham gia lớp học học viên vui lòng mang 02 ảnh 3×4

Quý cơ quan/tổ chức có nhu cầu xin liên hệ với:

Trung tâm An toàn bức xạ hạt nhân và Ứng phó sự cố

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

để biết thông tin chi tiết hoặc Mr. Phạm Trung Quân (SĐT: 0983924111/01224228177, email: quan.pham169@gmail.com).

Xin trân trọng thông báo./.