THÔNG BÁO

V/v đào tạo an toàn bức xạ cho cho nhân viên bức xạ trong thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ và học bổ sung cho người phụ trách an toàn bức xạ

 

Kính gửi: Các cơ quan/tổ chức sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ, 

 

Căn cứ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ ;

 Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ số 141/2015/ĐK/ATBXHN ngày 30/6/2015 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố.

Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) xin gửi đến Quý cơ quan/tổ chức, cá nhân thông tin về Khai giảng các khóa đào tạo An toàn bức xạ trong tháng 10 năm 2018 cụ thể như sau:

  1. Nội dung và chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ theo quy định của Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ

  1. Đối tượng đào tạo

Các cán bộ quản lý và nhân viên, kỹ thuật viên làm việc trong lthăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ

III.      Thời gian và địa điểm tổ chức

  • Thời gian: Dự kiến  Từ 8h -17h trong 3 ngày – 22-24/ 02/2019.
  • Địa điểm: Hồ Chí Minh
  • Khi tham gia lớp học học viên vui lòng mang 02 ảnh 3×4 (đối với người phụ trách ATBX và Ứng phó sự cố) hoặc 01 ảnh 3×4 (đối với nhân viên) để phục vụ công tác in chứng nhận.

Quý cơ quan/tổ chức có nhu cầu xin liên hệ với:

Trung tâm An toàn bức xạ hạt nhân và Ứng phó sự cố

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

để biết thông tin chi tiết hoặc Mr. Phạm Trung Quân (SĐT: 0983924111, email: quan.pham169@gmail.com).

Xin trân trọng thông báo./.