Iraq sử dụng công nghệ hạt nhân để cải tiến năng suất và thích ứng với biến đổi khí hậu

Một giống lúa mỳ chịu hạn mới được phát triển ở Iraq với sự hỗ trợ của IAEA và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) đã tăng sản lượng lên gấp bốn lần. Giống đột biến này hiện chiếm gần hai phần ba của tất cả lúa mì sản xuất trong nước. Iraq đang ngày càng sử dụng công nghệ hạt nhân để cải thiện năng suất cây trồng và đối phó với những thách thức bởi biến đổi khí hậu. Các nhà nghiên cứu ở Iraq đã phát triển giống cây trồng chịu hạn mới và cải thiện quản lý nước và đất. Sự phát triển này đã giúp tăng sản xuất lương thực và thích ứng với biến đổi khí hậu, Ibrahim Bakri Abdulrazzaq, Viện trưởng Viện nghiên cứu nông nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ Iraq cho biết. "Chúng tôi đã phát triển các gói công nghệ hiệu suất nhằm khắc phục những vấn đề cấp bách nhất trong lĩnh vực nông nghiệp." Các cánh đồng của Iraq đã thấy nhiệt độ ấm hơn và ít lượng mưa hơn từ đầu những năm 2000. Nếu không thực vật che phủ,…