IAEA và Hoa Kỳ hỗ trợ đào tạo kiểm soát an ninh phóng xạ phục vụ bảo đảm an ninh cho các sự kiện lớn

Từ ngày 24 đến 27 tháng 8 năm 2015, tại Hà Nội, trên cơ sở Kế hoạch hành động chung hỗ trợ bảo đảm an ninh hạt nhân cho các sự kiện lớn ký ngày 16/6/2015 giữa Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K10) và Phòng An ninh hạt nhân - Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân với sự hỗ trợ của IAEA và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (US.DOE) đã tổ chức khóa đào tạo “Các hệ thống và biện pháp an ninh hạt nhân áp dụng trong kiểm soát phóng xạ các sự kiện lớn”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Kế hoạch hỗ trợ an ninh hạt nhân tích hợp (INSSP) đã được Việt Nam và IAEA phê duyệt năm 2012 và cập nhật tháng 12/2014. Khóa đào tạo có sự tham dự của 24 học viên từ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an tỉnh Phú Thọ, Sở KHCN Phú Thọ và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN). Thiếu tướng Nguyễn Quang Hùng, Phó Tư lệnh – K10 và PGS. TS. Vương Hữu Tấn, Cục…