Báo cáo Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2019

new-doc-2019-04-08-15.12.33_20190408151942

Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

new-doc-2019-04-08-15.17.59_20190408151909

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo Kiểm xạ và ATBX_Hồ Chí Minh_ Tháng 3_2019

Thông Báo V/v đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn trong lĩnh vực: + Công nghiệp:  sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ; + Y tế: X-quang chuẩn đoán V/v đào tạo Kiểm xạ   Kính gửi: Các cơ quan/tổ chức sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ   Căn cứ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ (gọi tắt là Thông tư 34);  Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ số 141/2015/ĐK/ATBXHN ngày 30/6/2015 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố. Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (thuộc Cục An…

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo ATBX Tháng 02/2019

THÔNG BÁO V/v đào tạo an toàn bức xạ cho cho nhân viên bức xạ trong thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ và học bổ sung cho người phụ trách an toàn bức xạ   Kính gửi: Các cơ quan/tổ chức sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ,    Căn cứ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ ;  Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ số 141/2015/ĐK/ATBXHN ngày 30/6/2015 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố. Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) xin gửi đến Quý cơ quan/tổ chức, cá nhân thông tin về Khai giảng các khóa đào tạo An toàn bức xạ trong tháng 10 năm 2018 cụ thể như sau: Nội dung và chương trình đào tạo Chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và…

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Báo cáo công khai số liệu thực hiện dự toán 2018