Địa chỉ giao dịch

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 37622216

Fax: 04 37622216

Email: tsc@varans.vn

Website: http://tsc.varans.vn


Ngân hàng giao dịch

Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Hà Nội – Phòng giao dịch Linh Lang

Tài khoản: 1500201063462

Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-782

Mã số thuế: 0103071972


Bản đồ


Gửi thông điệp cho chúng tôi