1. TÍNH NĂNG:

Liều xạ kế cá nhân (TLD) là loại thiết bị dùng để giám sát liều bức xạ cho các nhân viên làm việc trong môi trường có sử dụng nguồn phóng xạ, chất phóng xạ , các thiết bị bức xạ… Nó gồm có 2 chip với các chức năng khác nhau: Một chip dùng để đo liều sâu photon dưới da 10 mm gọi tắt là liều sâu Hp(10), một chip để đo liều photon dưới da 0.07 mm gọi tắt là liều da Hp(0.07). Cả 2 loại liều này được dùng để đánh giá sự nguy hiểm và những ảnh hưởng của bức xạ tới sức khỏe của con người theo hướng dẫn của quốc tế và theo các tiêu chuẩn của Việt Nam.

Tất cả các liều kế trước khi được đưa vào sử dụng đều phải được tiến hành kiểm tra và hiệu chuẩn tại phòng chuẩn cấp 2 tại Việt Nam ( SSDL-VN) nằm trong mạng lưới phòng chuẩn cấp 2 của IAEA/WHO ( The IAEA/WHO SSDL Network).

Kiểm tra nhằm mục đích xác định xem các liều kế có đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho liều kế hay không. Các liều kế không đáp ứng được các chỉ tiêu kỹ thuật sẽ bị loại bỏ.

Hiệu chuẩn: Tất cả các liều kế phải được chiếu chuẩn mục đích là để xác định các hệ số hiệu chỉnh tương ứng với mỗi liều kế. Do các liều kế được chế tạo luôn có sự sai khác về độ nhạy, vì thế cần xác định các hệ số hiệu chỉnh để nâng cao độ chính xác của các phép đo. Các hệ số chuẩn này được lưu trữ trong các hệ thống máy đo tương thích với nó để phục vụ cho việc tính toán kết quả và hiệu chuẩn.

2. CẤU HÌNH:

Gồm 2 phần chính là: Card holder và element cards (vỏ liều kế và card liều kế)

Card Holder ( vỏ liều kế ) có 2 vị trí: Vị trí chip 2: 1000mg/cm2 ABS plastic + PTFE dùng để xác định liều sâu Hp(10). Vị trí chip 3: 17mg/cm2 MyLar + PTFE để xác định liều nông Hp(0.07). (card holder xuất xứ tại Mỹ )
Element cards là card liều kế hai chip TLD loại 0110 làm từ vật liệu MTS-100 ( LiF:Mg,Ti ) kích thước 3.2mm x 3.2mm x 0.38mm có phủ Teflon 13mg/cm2 Card làm bằng nhôm có nhãn barcode (mã vạch). (elements card xuất xứ Ba Lan)

3. CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LIỀU KẾ

a) Yêu cầu

 • Mỗi nhân viên bức xạ đều phải được trang bị tối thiểu 1 liều kế cá nhân riêng biệt. Liều kế này được đeo liên tục trong khi làm việc với bức xạ;
 • Liều kế phải được đọc liều định kỳ (tối thiểu 3 tháng/1 lần). Khi liều kế được gửi đi đọc liều, nhân viên bức xạ phải nhận được liều kế khác thay thế để theo dõi liều bức xạ một cách liên tục.
 • Trường hợp một người làm cho hai cơ sở trở lên, phải sử dụng liều kế riêng biệt cho từng cơ sở.
 • Trong suốt quá trình sử dụng không được để liều kế bị nhiễm bẩn hóa chất và đặc biệt là các chất phóng xạ
 • Khi sử dụng liều kế cá nhân phải ghi đầy đủ thông tin cá nhân của người đeo vào bản theo dõi liều cá nhân.
 • Kết quả đọc liều phải được thông báo đến từng nguời đeo
 • Không được sử dụng liều kế cá nhân vào các mục đích khác ngoài theo dõi liều nhân viên bức xạ

b) Hướng dẫn sử dụng

 • Cần có 1 chỗ để cất giữ liều kế cá nhân nếu không dùng đến gọi là “nơi cất giữ” phải cách xa và thiết bị bức xạ để chúng không làm giá trị phông của liều kế.
 • Mỗi ngày, trước khi vào đầu giờ làm việc, người sử dụng liều kế lấy liều kế từ “nơi cất giữ” ra và đeo vào áo phía ngực trái (Hướng mặt chứa tinh thể nhiệt phát quang về phía chùm tia.).
 • Trong trường hợp nhân viên bức xạ mặc áo chì, liều kế cá nhân phải được đeo bên trong áo chì.
 • Trong quá trình sử dụng liều kế cá nhân, chú ý cho người sử dụng nên tránh không để liều kế bị gây bẩn bởi hóa chất hoặc chất phóng xạ và không đặt liều kế vào chùm tia bức xạ để thử
 • Khi không sử dụng, liều kế phải được cất giữ ở nơi an toàn, không bị ảnh hưởng bởi bức xạ
 • Mỗi nhân viên được cấp một mã số liều kế duy nhất, khi đó đơn vị hoặc người sử dụng không được tự ý thay đổi mã số của người sử dụng.
  – Trong khi sử dụng, với mỗi người chỉ sử dụng một liều kế duy nhất, không được tự ý thay đổi liều kế cho nhau.
  – Không tự ý tháo liều kế và các nhãn dán trên liều kế.