Quyết định bổ nhiệm cho cán bộ thuộc Trung tâm

Trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ thuộc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố 09:30 ngày 21/10/2019, tại Trụ sở Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố, được sự ủy quyền của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ hạt nhân, ông Nguyễn An Trung Giám đốc đã trao quyết định bổ nhiệm và điều động viên chức lãnh đạo cho các ông/bà có tên sau Quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức danh Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp cho ông Trương Quốc Hoài 03 Quyết định điều động viên chức lãnh đạo gồm: Điều động ông Đỗ Thành Trung nguyên Phó trưởng phòng, Phòng đánh giá rủi ro nhận nhiệm vụ Phó trưởng phòng phụ trách phòng An toàn hạt nhân Điều động ông Nguyễn Hoàng Anh nguyên Phó trưởng phòng, Phòng phân tích an toàn lò phản ứng nhận nhiệm vụ Phó trưởng phòng phòng An toàn hạt nhân Điều động ông Lại Thị Hà Vân nguyên Phó trưởng phòng, Phòng An toàn thiết bị cơ khí, điện, điều khiển, vật liệu và kết cấu…

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH X-QUANG

THÔNG BÁO V/v đào tạo kiểm định viên kiểm tra thiết bị X-quang thông thường; X- Quang răng, X-quang di động và X-quang tăng sáng truyền hình Kính gửi: Các cơ quan/tổ chức làm dịch vụ Kiểm định thiết bị X-quang Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và cộng nghệ số A-782 ngày 24/08/2017 về hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) xin gửi đến Quý cơ quan/tổ chức, cá nhân thông tin Khai giảng khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định X-quang trong tháng 10 năm 2019 cụ thể như sau: Nội dung và chương trình đào tạo Chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo kiểm định viên kiểm định X-quang (04 loại hình). Đối tượng đào tạo Các cán bộ quản lý và nhân viên, kỹ thuật viên làm việc trong lĩnh vực X-quang y tế, làm dịch vụ hỗ trợ năng…