Thông Báo Chiêu Sinh Tháng 11/2017 cho Lớp ” Đào Tạo An Toàn Bức Xạ”

THÔNG BÁO V/v đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn trong lĩnh vực: + Y tế: X-quang chuẩn đoán, xạ trị và y học hạt nhân; Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) xin gửi đến Quý cơ quan/tổ chức, cá nhân thông tin về Khai giảng các khóa đào tạo An toàn bức xạ trong tháng 11 năm 2017 cụ thể như sau: I.      Thời gian và địa điểm tổ chức Thời gian: Từ 8h -17h trong 3 ngày 4-6/ 11/2017. Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội Khi tham gia lớp học học viên vui lòng mang 04 ảnh 3x4 (đối với người phụ trách) hoặc 02 ảnh 3x4 (đối với nhân viên) để phục vụ công tác in chứng nhận. Để biết thông tin chi tiết hoặc Mr. Phạm Trung Quân (SĐT: 0983924111/01224228177, email: quan.pham169@gmail.com). Xin trân trọng thông báo./.

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Trung tâm

         Căn cứ theo Quyết định số: 97/QĐ-TTHTKT; Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố công khai dự toán ngân sách năm 2017 như sau:                                                                                                                          Đvt: Triệu đồng Số TT                                                         Nội dung Dự toán được giao I Dự toán chi ngân sách nhà nước 1 Chi quản lý hành chính   1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2 Nghiên cứu khoa học 9.726   2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia - Nhiệm vụ khoa…

Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Đào Tạo An Toàn Bức Xạ- Tháng 10/2017-TTHTKT-Cục ATBX & HN

THÔNG BÁO V/v đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn trong lĩnh vực: + Công nghiệp:  sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ Kính gửi: Các cơ quan/tổ chức sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ Căn cứ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ (gọi tắt là Thông tư 34);  Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ số 141/2015/ĐK/ATBXHN ngày 30/6/2015 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố. Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) xin gửi đến Quý cơ quan/tổ chức,…