Thông Báo Chiêu Sinh Tháng 9/2017 cho Lớp ” Đào Tạo An Toàn Bức Xạ”

THÔNG BÁO V/v đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn trong lĩnh vực: + Y tế: X-quang chuẩn đoán, xạ trị và y học hạt nhân; + Công nghiệp:  sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ Kính gửi: Các cơ quan/tổ chức sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ                        Căn cứ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ (gọi tắt là Thông tư 34);  Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ số 141/2015/ĐK/ATBXHN ngày 30/6/2015 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố. Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (thuộc Cục An…

Các gói thầu thuộc Nhiệm vụ “Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trường trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng sớm bởi sự cố hạt nhân ngoài biên giới phía Bắc phục vụ công tác ứng phó sự cố”

+ Gói thầu số 01: “Mua bản đồ số GIS tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Lạng Sơn” Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn Giá gói thầu: 45.305.700 đồng Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH Phát triển Cơ sở dữ liệu Gis và thành lập bản đồ. + Gói thầu số 02: “Thuê xe khảo sát giai đoạn 1 (năm 2017)” Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn Giá gói thầu: 183.000.000 đồng Giá trúng thầu: 183.000.000 đồng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Hà Phú + Gói thầu số 03: “Thuê xe khảo sát giai đoạn 1 (năm 2017)” Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn Giá gói thầu: 116.934.800 đồng Giá trúng thầu: 116.934.000 đồng Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường

Gói thầu mua sắm rèm cửa cho trụ sở mới của Trung tâm tại số 76 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

-    Tên gói thầu: Mua sắm rèm cửa cho trụ sở mới của Trung tâm tại số 76 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội -    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn -    Giá gói thầu: 37.240.000 đồng -    Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH Decora Việt Nam

Các gói thầu thuộc nhiệm vụ mua sắm trang thiết bị năm 2017 của Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

-     Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị -     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường -     Giá gói thầu: 642.000.000 đồng -     Giá trúng thầu: 640.778.6000 đồng -     Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ khoa học kỹ thuật D&T Việt Nam

Các gói thầu thuộc Dự án Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

+ Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị kỹ thuật Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị kỹ thuật thuộc Dự án Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân” Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước Giá gói thầu: 5.408.350.000 đồng Giá trúng thầu: 5.398.800.000 đồng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ kỹ thuật Việt Nam + Gói thầu số 02: Thuê tư vấn đấu thầu Tên gói thầu: Thuê tư vấn đấu thầu gói thầu Mua sắm thiết bị kỹ thuật thuộc Dự án “Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân” Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu Giá gói thầu: 10.800.000 đồng Giá trúng thầu: 10.800.000 đồng Nhà thầu được chỉ định: Công ty Cổ phần Xây dựng VIETCONS