Quyết định bổ nhiệm cho cán bộ thuộc Trung tâm

Trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ thuộc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố 09:30 ngày 21/10/2019, tại Trụ sở Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố, được sự ủy quyền của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ hạt nhân, ông Nguyễn An Trung Giám đốc đã trao quyết định bổ nhiệm và điều động viên chức lãnh đạo cho các ông/bà có tên sau Quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức danh Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp cho ông Trương Quốc Hoài 03 Quyết định điều động viên chức lãnh đạo gồm: Điều động ông Đỗ Thành Trung nguyên Phó trưởng phòng, Phòng đánh giá rủi ro nhận nhiệm vụ Phó trưởng phòng phụ trách phòng An toàn hạt nhân Điều động ông Nguyễn Hoàng Anh nguyên Phó trưởng phòng, Phòng phân tích an toàn lò phản ứng nhận nhiệm vụ Phó trưởng phòng phòng An toàn hạt nhân Điều động ông Lại Thị Hà Vân nguyên Phó trưởng phòng, Phòng An toàn thiết bị cơ khí, điện, điều khiển, vật liệu và kết cấu…

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH X-QUANG

THÔNG BÁO V/v đào tạo kiểm định viên kiểm tra thiết bị X-quang thông thường; X- Quang răng, X-quang di động và X-quang tăng sáng truyền hình Kính gửi: Các cơ quan/tổ chức làm dịch vụ Kiểm định thiết bị X-quang Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và cộng nghệ số A-782 ngày 24/08/2017 về hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) xin gửi đến Quý cơ quan/tổ chức, cá nhân thông tin Khai giảng khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định X-quang trong tháng 10 năm 2019 cụ thể như sau: Nội dung và chương trình đào tạo Chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo kiểm định viên kiểm định X-quang (04 loại hình). Đối tượng đào tạo Các cán bộ quản lý và nhân viên, kỹ thuật viên làm việc trong lĩnh vực X-quang y tế, làm dịch vụ hỗ trợ năng…

Báo Cáo Công Khai Số Liệu và Thuyết Minh Tình Hình Thực Hiện Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước 6 Tháng Đầu Năm 2019

new-doc-2019-07-18-10.26.58_20190723102049

Quyết định về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

new-doc-2019-07-18-10.24.55_20190723102155

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo Kiểm xạ _ Hà Nội _ Tháng 6_2019

Thông Báo   V/v đào tạo Kiểm xạ   Kính gửi: Các cơ quan/tổ chức có chức năng nhiệm vụ hỗ trợ trong ngành Năng lượng nguyên tử; Các cơ quan/tổ chức sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ   Căn cứ thông tư số 06/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, các tổ chức, các nhân viên thực hiện hoạt động dịch vụ kiểm xạ phải có ít nhất 02 nhân viên có chứng chỉ đào tạo về kiểm xạ. Các cá nhân thực hiện các hoạt động dịch vụ phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ do cơ sở đào tạo đã được cấp Giấy đăng ký hành nghề dịch vụ đào tạo phù hợp với loại hình dịch vụ. Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) xin gửi đến Quý cơ…