Các gói thầu thuộc nhiệm vụ mua sắm trang thiết bị năm 2017 của Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

-     Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị -     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường -     Giá gói thầu: 642.000.000 đồng -     Giá trúng thầu: 640.778.6000 đồng -     Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ khoa học kỹ thuật D&T Việt Nam

Các gói thầu thuộc Dự án Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

+ Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị kỹ thuật Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị kỹ thuật thuộc Dự án Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân” Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước Giá gói thầu: 5.408.350.000 đồng Giá trúng thầu: 5.398.800.000 đồng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ kỹ thuật Việt Nam + Gói thầu số 02: Thuê tư vấn đấu thầu Tên gói thầu: Thuê tư vấn đấu thầu gói thầu Mua sắm thiết bị kỹ thuật thuộc Dự án “Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân” Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu Giá gói thầu: 10.800.000 đồng Giá trúng thầu: 10.800.000 đồng Nhà thầu được chỉ định: Công ty Cổ phần Xây dựng VIETCONS

Các gói thầu thuộc nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017 “Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn”.

+ Gói thầu số 1- Hiệu chuẩn các thiết bị ghi đo bức xạ: Tên gói thầu: “Dịch vụ hiệu chuẩn các thiết bị ghi đo bức xạ” Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn Giá gói thầu: 96.600.000 đồng Nhà thầu được chỉ định: Viện Khoa học kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam + Gói thầu số 2 - Mua sắm vật tư, nguyên liệu cho hoạt động, bảo dưỡng thiết bị ghi đo bức xạ: Tên gói thầu: “Mua sắm vật tư, nguyên liệu cho hoạt động, bảo dưỡng thiết bị ghi đo bức xạ thuộc nhiệm vụ “Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn” Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn Giá gói thầu: 103.400.000 đồng Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng hóa chất, vật tư khoa học kỹ thuật -DM.

Các gói thầu thuộc nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016 “Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn”.

+ Gói thầu số 1- Hiệu chuẩn các thiết bị ghi đo bức xạ: Tên gói thầu: “Dịch vụ hiệu chuẩn các thiết bị ghi đo bức xạ” Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu Giá gói thầu: 160.440.000 đồng Nhà thầu được chỉ định: Viện Khoa học kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam + Gói thầu số 2 - Mua sắm vật tư, nguyên liệu cho hoạt động, bảo dưỡng thiết bị ghi đo bức xạ thuộc nhiệm vụ “Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn”: Tên gói thầu: “Mua sắm vật tư, nguyên liệu cho hoạt động, bảo dưỡng thiết bị ghi đo bức xạ thuộc nhiệm vụ “Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn” Hình thức lựa chọn nhà thầu: mua sắm trực tiếp Giá gói thầu: 673.500 đồng Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng thiết bị vật tư khoa học kỹ thuật hóa chất và dụng cụ y tế. Địa chỉ: Số 10 Hàng Phèn, P. Hàng…

Các gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, Hà Nội

+ Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án: Tên gói thầu: “Tư vấn quản lý Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội” Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn Giá gói thầu: 226.396.000 đồng Nhà thầu được chỉ định: Công ty CP Tư vấn đô thị Việt nam- VINACITY + Gói thầu số 02: Kiểm định chất lượng công trình: Tên gói thầu: “Kiểm định chất lượng công trình Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội” Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn Giá gói thầu: 110.466.000 đồng Nhà thầu được chỉ định: Công ty CP Tư vấn KHCN và kiểm định xây dựng CSIC + Gói thầu số 03: Tư vấn xây dựng Báo cáo kinh tế-kỹ thuật dự án: Tên gói thầu: “Tư vấn lập Báo cáo Kinh thế- Kỹ thuật Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội” Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn Giá gói thầu: 306.065.000 đồng Nhà thầu được chỉ định: Công…