Trung tâm có chức năng và đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, kinh nghiệm để tiến hành các dịch vụ về ứng phó sự cố:

 • Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở
  • Cho máy phát tia X trong soi chiếu linh kiện, sân bay, hải quan, chẩn đoán y tế
  • Cho nguồn phóng xạ từ nhóm 1 đến nhóm 5
  • Cho nguồn phóng xạ hở trong y học hạt nhân
  • Cho Máy gia tốc
 • Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh
 • Đào tạo và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cấp cơ sở và cấp tỉnh
 • Hỗ trợ trong ứng phó sự cố như: tìm kiếm nguồn, thu hồi nguồn, tẩy xạ, v.v..

Trung tâm đã và đang triền khai nhiều dịch vụ liên quan ứng phó sự cố:

 • Ch trì xây dng kế hoch ng phó s c bc x, ht nhân cp tnh cho Tp. H Chí Minh, Lng Sơn, Sơn La, Qung Ngãi, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Hi Phòng, Qung Ninh. Tư vn xây dng kế hoch ng phó s c cp tnh cho Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nng, Huế, Hà Ni, v.v.;
 • T chc din tp ng phó s c cp tnh ti Hà Ni (2009), Lng Sơn (2011), Sơn La (2012);
 • Xây dng kế hoch ng phó s c cp cơ s cho nhiu cơ s s dng ngun phóng x và thiết b bc x:
  • Ngun phóng x nhóm 1 (mc nguy him cao nht): Trung tâm chiếu x Hà Ni.
  • Ngun phóng x nhóm 2: Công ty APAVE, Công ty c phn Conico,…
  • Ngun phóng x nhóm 3, 4, 5: Công ty Schumberger, Công ty Xi măng Đồng Lâm, Công ty xi măng Tân Quang, Công ty xi măng Thăng Long Công ty mía đường Tây Ninh, Công ty c phân Khoan Kho sát địa cht, Công ty Pepsico Vit Nam Đồng Nai, Công ty Bia Sài Gòn – Min Trung, Công ty giy Sài Gòn M Xuân,…
  • Máy gia tc và máy phát tia X: Cc Hi quan Đà Nng, Cc Hi quan Hà Ni, Công ty Sinchi, Trung tâm Chiếu x Hà Ni,…
 • Tham gia ứng phó các sự cố mất nguồn phóng xạ tại Công ty APAVE (Tp. Hồ Chí Minh), Công ty Pomina 3 (Bà Rịa – Vũng Tàu), Viện Công nghệ xạ hiếm (Hà Nội). Phối hợp với công an các tỉnh xử lý các vụ án liên quan nguồn phóng xạ nằm ngoài kiểm soát tại Hải Dương, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình v.v.. Tham gia hỗ trợ kiểm soát phóng xạ cho người và hàng hóa có nguồn gốc từ Nhật sau sự cố Fukushima (2011);

 

 • Đào to ng phó s c cho các cán b qun lý cp S, ban ngành, qun/huyn địa phương (Hà Ni, Khánh Hòa, Tây Ninh, Hà Tĩnh,…) và t chc có nhu cu (Công ty Apave, B Tư lnh Cnh v,..)