Trung tâm có chức năng và đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, kinh nghiệm để tiến hành các dịch vụ về thẩm định và thiết kế che chắn an toàn:

 • Thẩm định thiết kế che chắn ATBX cho bản vẽ thi công công trình nhà đặt máy gia tốc Cyclotron Mini, Cyclotron-PET/CT
 • Thẩm định thiết kế che chắn bức xạ cho bản vẽ xây dựng nhà máy chiếu xạ công nghiệp sử dụng nguồn Co-60
 • Thẩm định thiết kế ATBX cho bản vẽ thi công công trình nhà đặt máy xạ trị gia tốc tuyến tính có năng lượng 6 MeV
 • Thẩm định thiết kế ATBX cho bản vẽ thi công công trình nhà đặt máy xạ trị có mức năng lượng trên 10MeV
 • Thiết kế che chắn, thiết kế lưu thải của bể chứa chất thải phóng xạ ở thể lỏng và thể rắn
 • Thẩm định thiết kế ATBX trên bản vẽ kho chứa nguồn
 • Đánh giá khả năng dung nạp nguồn phóng xạ của kho chứa nguồn

 

Trung tâm đã và đang triền khai nhiều dịch vụ liên quan tới thẩm định và thiết kế che chắn như:

 • Thẩm định thiết kế an toàn bức xạ cho nhà xạ trị sử dụng máy gia tốc tuyến tính của: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E, Viện Y học phóng xạ và U bướu quân đội, Bệnh viện Trung tương quân đội 108, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện U bướu Hà Nội, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, v.v…
 • Thẩm định thiết kế an toàn bức xạ cho máy gia tốc Cyclotron của: Bệnh viện Việt Đức;
 • Thẩm định thiết kế che chắn, lưu thải của bể chứa chất thải lỏng của Bệnh viện Bạch Mai, Viện Y học phóng xạ và U bướu quân đội;
 • Thẩm định bản vẽ thiết kế thi công nhà đặt máy xạ trị của Bệnh viện E;
 • Thiết kế che chắn cho bể chứa chất thải rắn của Công ty CP đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng BV quốc tế HN;
 • Thẩm định thiết kế kho chứa nguồn của Công ty dịch vụ thử không phá huỷ QIS;
 • Thẩm định thiết kế che chắn an toàn bức xạ cho kho chứa container nguồn phóng xạ của Công ty Cổ phần dịch vụ Phateco tại các công trường mà Phateco thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Thẩm định thiết kế che chắn an toàn cho phòng chuẩn nơtron của Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân;
 • Thẩm định thiết kế ATBX cho 01 kho nguồn cố định của Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thuỷ Lợi 6;
 • Thẩm định thiết kế ATBX cho bản vẽ thi công công trình nhà đặt máy gia tốc của Công ty CP Y học Rạng Đông;
 • Thẩm định thiết kế che chắn ATBX cho bản vẽ thi công công trình nhà đặt máy gia tốc Cyclotron Minitrace của Công ty CP Y học Rạng Đông;
 • Đánh giá che chắn và các hệ thống đảm bảo an toàn phóng xạ cho đơn vị Cyclotron – PET/CT, tư vấn lập bảng phân tích an toàn phục vụ cho công tác an toàn của Bệnh viện Chợ Rẫy;
 • Khảo sát thiết kế che chắn thiết kế lưu thải của bể chứa chất thải lỏng có phóng xạ của hệ thống PET/CT tại khoa Y học hạt nhân và Ung Bướu;
 • Thẩm định thiết kế che chắn ATBX cho bản vẽ thi công công trình nhà đặt máy xạ trị gamma của Bệnh viện C Thái Nguyên, Bệnh viện Triều An, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên;
 • Thẩm định thiết kế che chắn bức xạ cho bản vẽ xây dựng nhà máy chiếu xạ công nghiệp sử dụng nguồn Co-60 của Công ty TNHH thiết bị và dụng cụ khoa học AE, Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú.