Trung tâm có chức năng và đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn lực để tiến hành các dịch vụ về an toàn bức xạ:

 1. Tư vấn cấp phép
 2. Làm lại lý lịch nguồn (Xác định năng lượng, loại nhân phóng xạ, tính toán hoạt độ phóng xạ.)
 3. Áp tải vận chuyển nguồn phóng xạ
 4. Kiểm định máy X quang
  • Máy X quang chẩn đoán thông thường
  • Máy chụp cắt lớp CT
  • Máy chụp răng
  • Máy X quang tăng sáng truyền hình
  • Máy X quang vú

Trung tâm đã và đang triển khai nhiều dịch vụ về an toàn bức xạ như:

 • Tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng, lưu giữ v.v… nguồn phóng xạ) cho nhiều tổ chức, cá nhân như: Bệnh viện Chợ Rẫy; Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam; Công ty TNHH Nước giải khát SUNTORY PEPSICO Việt Nam; Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí; Công ty Giấy Hải Dương; Công ty TNHH VBL Tiền Giang, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Công ty Khai thác khoáng sản Núi Pháo, Công Ty TNHH Sản xuất Bao bì Dương Vinh Hoa, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, Công ty Cổ phần Khoan – Khảo sát Địa chất; Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị; Công ty TNHH một thành viên Giấy Sài Gòn – Mỹ Xuân, Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn, Công ty Cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI v.v…
 • Áp tải, vận chuyển nguồn phóng xạ cho nhiều tổ chức, cá nhân như: Công ty TNHH Nước giải khát SUNTORY PEPSICO Việt Nam, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Bệnh viện Hy vọng mới; Công ty CP Thiết bị dược phẩm và Dịch vụ y tế Nam Định; Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật; Công ty Thương mại và đầu tư Thăng Tiến, Công ty TNHH VBL Tiền Giang, Công ty TNHH Công nghiệp Chính Đại, Công ty cổ phần Công nghệ và Thiết bị Việt Đức, Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo v.v…;
 • Làm lại lý lịch nguồn (xác định năng lượng, loại nhân phóng xạ, tính toán hoạt độ phóng xạ) cho các nguồn phóng xạ không có hoặc bị mất chứng chỉ nguồn phóng xạ cho: Công ty TNHH Hoàng Vũ; Công ty Cổ phần xi măng X18 v.v…;
 • Kiểm tra chất lượng thiết bị X-quang cho: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Xanh-pôn, Bệnh viện Đà Nẵng v.v…