Các gói thầu thuộc Nhiệm vụ “Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trường trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng sớm bởi sự cố hạt nhân ngoài biên giới phía Bắc phục vụ công tác ứng phó sự cố”

+ Gói thầu số 01: “Mua bản đồ số GIS tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Lạng Sơn” Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn Giá gói thầu: 45.305.700 đồng Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH Phát triển Cơ sở dữ liệu Gis và thành lập bản đồ. + Gói thầu số 02: “Thuê xe khảo sát giai đoạn 1 (năm 2017)” Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn Giá gói thầu: 183.000.000 đồng Giá trúng thầu: 183.000.000 đồng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Hà Phú + Gói thầu số 03: “Thuê xe khảo sát giai đoạn 1 (năm 2017)” Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn Giá gói thầu: 116.934.800 đồng Giá trúng thầu: 116.934.000 đồng Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường

Gói thầu mua sắm rèm cửa cho trụ sở mới của Trung tâm tại số 76 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

-    Tên gói thầu: Mua sắm rèm cửa cho trụ sở mới của Trung tâm tại số 76 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội -    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn -    Giá gói thầu: 37.240.000 đồng -    Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH Decora Việt Nam

Các gói thầu thuộc nhiệm vụ mua sắm trang thiết bị năm 2017 của Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

-     Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị -     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường -     Giá gói thầu: 642.000.000 đồng -     Giá trúng thầu: 640.778.6000 đồng -     Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ khoa học kỹ thuật D&T Việt Nam

Các gói thầu thuộc Dự án Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

+ Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị kỹ thuật Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị kỹ thuật thuộc Dự án Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân” Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước Giá gói thầu: 5.408.350.000 đồng Giá trúng thầu: 5.398.800.000 đồng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ kỹ thuật Việt Nam + Gói thầu số 02: Thuê tư vấn đấu thầu Tên gói thầu: Thuê tư vấn đấu thầu gói thầu Mua sắm thiết bị kỹ thuật thuộc Dự án “Tăng cường năng lực kỹ thuật hỗ trợ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân” Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu Giá gói thầu: 10.800.000 đồng Giá trúng thầu: 10.800.000 đồng Nhà thầu được chỉ định: Công ty Cổ phần Xây dựng VIETCONS

Các gói thầu thuộc nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017 “Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn”.

+ Gói thầu số 1- Hiệu chuẩn các thiết bị ghi đo bức xạ: Tên gói thầu: “Dịch vụ hiệu chuẩn các thiết bị ghi đo bức xạ” Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn Giá gói thầu: 96.600.000 đồng Nhà thầu được chỉ định: Viện Khoa học kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam + Gói thầu số 2 - Mua sắm vật tư, nguyên liệu cho hoạt động, bảo dưỡng thiết bị ghi đo bức xạ: Tên gói thầu: “Mua sắm vật tư, nguyên liệu cho hoạt động, bảo dưỡng thiết bị ghi đo bức xạ thuộc nhiệm vụ “Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn” Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn Giá gói thầu: 103.400.000 đồng Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng hóa chất, vật tư khoa học kỹ thuật -DM.