Trung tâm đã được Cc An toàn bc x và ht nhân cp giy đăng ký hot động dch v đào to v an toàn bc x s 144/2015/ĐK/ATBXHN cho các đối tượng sau:

 • Nhân viên bc x trong X quang chn đoán y tế;
 • Nhân viên bc x trong s dng thiết b đo công nghip, thiết b soi chiếu và thiết b phân tích;
 • Nhân viên bc x trong chp nh phóng x công nghip;
 • Nhân viên bc x trong chiếu x công nghip;
 • Nhân viên bc x trong s dng các ngun phóng x kín khác;
 • Nhân viên bc x trong y hc ht nhân;
 • Người ph trách ng phó s c bc x;
 • Người ph trách an toàn bc x.
 • Đào tạo kiểm định viên kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế.

Kinh nghiệm về đào tạo an toàn bức xạ

 • Trung tâm đã tổ chức gần 150 khóa đào tạo ATBX với tổng số gần 6.000 học viên của các cơ sở bức xạ tại các tỉnh trên địa bàn cả nước như: Bình Dương; Cần Thơ; Vũng Tàu; Đắc Lắc; Sóc Trăng; Đăknông; Quảng Nam; Đà Nẵng; Thừa Thiên Huế; Khánh Hòa; Hải Dương; Hà Nội; Lạng Sơn…

 • Đào tạo kiểm định viên kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế cho mộ số Sở Khoa học và Công nghệ như Nghệ An, Lạng Sơn, Bến Tre, Hưng Yên, Quảng Ninh.
 • Phối hợp với trường Quản lý khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức các khóa tập huấn phổ biến kiến thức về an toàn bức xạ tại: Nghệ An, Ninh Thuận, Đà Lạt v.v..